content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

האם יתכן מצב בו שבבוקר היה לי עוד דימום, ובערב בבדיקת הפסק טהרה עד הבדיקה היה נקי? וכמובן יום למחרת וכו'?... או שחייב ביום של ההפסק טהרה שכל היום (מהבוקר) אהיה נקיה? חשוב לי לדעת באיזה יום אני צריכה לטבול. ביום בו הבדיקה הראשונה היתה נקיה או רק ביום למחרת? תודה

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

מטרת הפסק הטהרה לפני השקיעה היא  להגדיל את האפשרויות של תוצאה נקיה.
גם אם בדקת חצי שעה לפני שקיעה והעד לא יצא נקי,  את יכולה כעבור מספר דקות, לנקות עצמך ולבדוק שוב ואם העד יצא נקי, מה טוב.
בקיצור, לא חייב בכלל שכל היום יהיה נקי, רק הבדיקה האחרונה שלפני השקיעה..
הטבילה יוצאת באותו יום בשבוע בו  עשית את הפסק הטהרה.