content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

גלד (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום לכבוד הרב. אישה שחזרה לביתה מהטבילה וראתה גלד של שריטה בידה. מה הדין? יש לציין- האישה הרגישה בגלד(אחר הטבילה) בעת שגירדה באזור, והגלד התקלף בקלות. לפני הטבילה- האזור נשטף במים חמים והתרכך באמבטיה.

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

השולחן ערוך פסק (קצ"ח, ט)  בעקבות הרא"ש,  שאשה בעלת חטטים (פצעים) צריכה לחוף במים עד שיתרככו
הרב שלמה לוי בספרו "שערי אורה" (עמ'162) כותב שהאחרונים פסקו שכיוון שהפצע מצוי על מיעוט הגוף אין צורך להחמיר לגבי גלדים .
גם הרב קנוהל כותב בספרו "איש אשה", (עמ'52)  שגלד שעל הפצעים, שריטות וכו' יש לרכך במים ולהסיר מה שניתן להסרה.
היות והאשה שטפה עצמה באמבטיה, טבלה ורק לאחר מכן גירדה, טבילתה  ודאי עלתה לה.