content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מקווה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום. אני טובלת 3 טבילות במקווה. רציתי לדעת אם אפשר להוסיף בטבילות? תודה רבה.

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

המצווה היא לטבול טבילה אחת בלבד
יש מחלוקת האם לטבול לפני הברכה או לאחריה ולכן יש הפוסקים לטבול פעמיים.
המנהגים הרווחים הם לטבול 3, 4, 7, 10 פעמים.
את יכולה להוסיף טבילות כהבנתך, כיוון שכל מספר מייצג משהו קבלי, היסטורי, מסורתי.