content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

האם לחזור ולטבול עקב חציצה (טהרת המשפחה)

שאלה

לפני יומיים טבלתי. אך החפיפה היתה שעתיים לפני המקווה. בין החפיפה לטבילה נפגשנו עם אנשים וכדי לא להעליבם שתיתי מיץ (במקום לאכול) כשהגעתי למקוה בדקתי את עצמי אך שכחתי לשטוף את פי. אך בתוך המקוה פי היה פתוח. אשמח לדעת אם זה נקרא חציצה והאם אני צריכה לחזור ולטבול. תודה רבה

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

שתיית מיץ אינה מהווה חציצה, גם אם לא צחצחת שיניים בין ההכנות לבין הטבילה.
את לא צריכה לטבול שוב.