content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה בערב יום כיפור (שבתות ומועדים)

שאלה

אני אמורה לטבול בערב יום כיפור. מה ההנחיות? האם צריך לדחות את הטבילה?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

ערב יום כיפור אסור בתשמיש המיטה כך שאין  לטבול בו אלא  יש לדחות את הטבילה למוצאי יום כיפור.