content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום עם עשיתי הפסק טהרה בשעה 19:40 ורשום שהשקיעה בשעה19:45 זה נחשב תקין?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

בודאי. הרי  עשית  לפני השקיעה.
כדאי לדעת  שבדיעבד ניתן לצאת גם עד 13 דקות לאחר השקיעה