content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה אחרי לידה (הריון, לידה והנקה)

שאלה

בס"ד שלום רב, אני אחרי לידה וב"ה הכל בסדר, ישנו מושג משכב לידה, המלצת הרופאים הינה 6 שבועות האם בכל מקרה 6 שבועות ואז בדיקת רופא או שמא עלי לפסוק טהרה מיד עם הפסקת הדימום? האם צריך ללכת לרופא לפני 6 שבועות (אם הדימום מפסיק לפני)? ומה בנושא התפרים? נניח שנפסק הדימום אבל עדיין יש כאב מהתפרים? איך עלי לנהוג?

תשובה מאת דר' ישראל יולס- רופא נשים ירא שמים

ראשית , מזל טוב!
תקופת משכב הלידה היא מושג רפואי כאשר מקובל שתוך כדי התקופה הזו כל המערכות שעברו שינויים במהלך ההריון, שבים למצב הלא-הריוני. הדימום אכן חולף כעבור שבועיים שלושה והפרשות שונות נמשכות עוד מספר שבועות. אין קשר בין זה להפסק טהרה שהוא מושג הלכתי. אפשר להגיע לבדיקת רופא כבר אחרי חודש. כאבי תפרים יכולים להמשך עד כ 10 ימים ומאז יש הקלה הדרגתית כאשר אי נוחות יכולה להמשך עד כחודש.אם משהו מכל מה שנאמר לעיל לא מתקיים ( אם דימום מתמשך מעבר לנורמה, תפרים כואבים מעבר לתקופה וכו') יש לפנות לבדיקת רופא עוד בטרם חלוף חודש.
ולעניין ההלכתי, תשובת נחמה שולמן- מדריכת כלות:
מבחינה הלכתית, אשה לאחר לידה, ממתינה עד שנפסק הדימום, בודקת 'הפסק טהרה', סופרת שבעה נקיים, טובלת ואז מותרת לבעלה.