content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה בהריון (הריון, לידה והנקה)

שאלה

האם אפשר לטבול בשבועות הראשונים להריון אפילו אם אין דימום אלא רק על מנת לבקש בקשות ושהכל יעבור בשלום בע"ה

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

אם טבלת לפני ההריון ומאז לא היו דימומים, הטבילה אינה מומלצת.
בקשותיך יענו בע"ה בכל מקום בו תתפללי. את יכולה לעלות לקברי צדיקים או לכותל.
אם לא טבלת, בהחלט מומלץ לעשות זאת.
עליך לבדוק בשעות היום, בנרתיק שהפרשותיך נקיות, בדיקה שנקראת 'הפסק טהרה', לבדוק שוב למחרת בבוקר ושוב ביום 3-4 וביום השביעי.
ביום השביעי לאחר השקיעה תוכלי לטבול.
מומלץ לבצע בדיקה מדי יום.
(הבהרה: אם הפסק הטהרה היה לדוגמא ביום ראשון, הטבילה תהיה גם כן ביום ראשון בשעות הערב).