content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

סרזט (הריון, לידה והנקה)

שאלה

דר׳ יולס (היקר!) ילדתי בשטומ״צ לפני 9 חודשים. לאחר 6 שבועות התחלתי לקחת גלולות סרזט שלמעט דימום אחד או שניים במהלך חצי שנה השאירו אותי נקיה. בחודשיים האחרונים, החלו להופיע כתמים (שהרב אמר שאם הם חומים לא מטמאים) אך הם מלווים גם בדימומים קלים (אדומים) . כך שיוצא ששבועיים-שלושה אני לא נקייה ולא מצליחה לעשות הפסק. האם עלי להחליף גלולות? האם יש גלולות נוספות שניתן לקחת בהנקה? (אינני רוצה להפסיק להניק עדיין) או שזה האות להפסיק?!

תשובה מאת דר' ישראל יולס- רופא נשים ירא שמים

אם הסרזט היה יעיל מס' חודשים, הדרך המומלצת היא הפסקה ל 5-7 ימים ואז התחלה מחדש, תוך הקפדה על שעת הנטילה