content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

בניית ציפורניים וטבילה מוקדמת לצורך הזרעה (הריון, לידה והנקה)

שאלה

בעבר פניתי אליכם בשאלה לענין הזרעה לפני מועד הטבילה ונעניתי לטבול גם לפני ההזרעה וגם במועד. שאלתי כעת לעניין בניית ציפורניים. בהתאם לתשובות באתרכם מקפידה לעשות מילוי עד 3 ימים לפני הטבילה. ואולם כעת כשצריכה לטבול פעמיים עולה השאלה האם יש לבצע מילוי לפני הטבילה להזרעה וגם לפני הטבילה במועד ...(אציין כי ללא בניית ציפורניים כוססת וממש לא אסטתי) ...לצורך ההמחשה נראה כי ההזרעה תתבצע בשישי או ראשון והטבילה במועד בשלישי שלאחר מכן.... תודה מראש

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

כיוון שהטבילה בה את מברכת  היא הטבילה במועד  שכן זו שלפני ההזרעה היא יותר סמלית , מעין סגולה, לכן כדאי לעשות את המילוי לפני הטבילה במועד, הטבילה עליה את מברכת.
שיהיה להצלחה ולטוב