content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מקווה בחודש תשיעי (הריון, לידה והנקה)

שאלה

ה אם מותר לטבול במקווה בחודש תשיעי להיריון ביום שישי

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

כיוון שזו לא מצווה אלא רק סגולה, כדאי לטבול ביום אחר
שיהיה בשעה טובה