content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מקןןה טבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום באיזה שעות טובלים גברים

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

טבילת גברים אינה טבילה הלכתית אלא מנהג או קבלה.
אין שעות מוגדרות לטבילת גברים והם יכולים לטבול כרצונם בכל שעה.