content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מירנה – ימי הפסק טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

אני כבר שנים משתמשת במירנה. יש לי לכל היותר יומיים של כתמים, אפילו לא טפטוף. האם עלי בכל זאת לספור 5 ימי הפסק (אני אשכנזיה) לפני ספירת 7 הימים הנקיים?

תשובה מאת הרב אהרון כץ-ראש כולל הלכה מכון גבוה לתורה,בר אילן

על פי מנהג האשכנזים אין דרך לענ"ד לקצר את מספר הימים (ראיה ועוד ארבעה ימים) לפני ספירת שבעה נקיים. אגב חמשת הימים הללו לא קשורים בשום צורה לאורך המחזור אלא להלכות וגזרות אחרות לגמרי ( שולחן ערוך יו"ד סימן קצ"ו סעיף י"א). לכן התשובה הברורה אי אפשר לטבול לחפני יום ה12 לתחילת ראיה .