content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק בטהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רב , אישה שעושה הפסק טהרה ביום שישי באיזה יום תטבול ? שישי או שבת ? האם ההפסק טהרה מתחיל מיום למחרת או מאותו היום שבו החליטה האישה לעשות הפסק בטהרה ? תודה רבה ,

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

אם האשה מסיימת לעשות את הפסק הטהרה לפני השקיעה, כלומר מצליחה לבדוק ולהוציא עד נקי וטהור, הרי שהיא יכולה להתחיל לספור את שבעת הימים הנקיים מיום המחרת, ויוצא שהיא טובלת באותו יום בשבוע בו עשתה את הפסק הטהרה. (שבוע לאחר מכן)
מכאן שאשה שהצליחה לעשות הפסק טהרה ביום ששי, יכולה לטבול ביום ששי (ערב שבת) שלאחריו, בתנאי  שהבדיקות יצאו טהורות.