content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ימי פרישה (טהרת המשפחה)

שאלה

שבוע טוב. יש לי וסת לא סדירה ואני יודעת על 3 פעמים שאני צריכה לעשות בדיקה: תאריך עברי 30 יום מהוסת האחרון ומספר הימים בין הוסת. השאלה היא אם בכל הימים הללו אני צריכה להיות בנידה מבעלי? אני הולכת כמנהגי ספרד אם זה משנה. תודה מראש

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

הימים שתארת נקראים ”ימי פרישה”.
מטרת דיני הפרישה היא לעשות סייג הרחקה בין בני זוג בזמן שחוששת לראית וסת.
– בזמן פרישה בני הזוג מותרים בקרבה גופנית ואסורים ביחסי אישות.
– בזמן מועד הפרישה על האשה לבדוק עצמה האם קיבלה מחזור.
בקשר לימי הפרישה, ישנה הגדרה של ‘עונה’ ומשמעותה זמן ראית המחזור הקודם – יום או לילה.
בשני המקרים של תאריך המחזור הקודם ומספר הימים, האשה תפרוש ב’עונה’  בה ראתה וסת בפעם האחרונה ,לעומת זאת ביום השלושים, תפרוש כבר מה’עונה’ הקודמת. משמע, אם בפעם האחרונה ראתה וסת בשעות היום, תפרוש  כבר בלילה שלפני היום השלושים.
תוכלי לראות בהרחבה באתר:
https://www.mikve.net/content.asp?PageId=563