content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טהרה למקוה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום וברכה! קרה לי דבר מאד מוזר ומיוחד שהייתי רוצה לקבל עליו דעה מכם. לאחר שסיימתי מחזור עשיתי בדיקת הפסק טהרה( כשבאותו היום לא היה לי בכלל כתמים כלשהם) והבדיקה יצאה נקיה לגמרי. הכנסתי מוך דחוק מייד וחיכיתי עד הזמן שאוכל להוציאו. כשהוצאתי אותו נדהמתי לראות כתמים של דם אדום לחלוטין שלא הבנתי כיצד ייתכן והרי הדימום הפסיק יום קודם וההפסק טהרה יצא נקי! בהתחלה מרוב בהלה זרקתי אותו לשרותים אך במחשבה שניה הוצאתי אותו ועטפתי אותו ואמרתי אולי זה דם של פצע כלשהו ולא דם נידה. למחרת כשעשיתי בדיקה בבוקר הבדיקה יצאה נקיה בלי שום כתם דם דבר שעוד יותר הפליא אותי. ולכן רציתי לשאול האם יש כאן מקום כלשהו לבדוק את המוך הדחוק(אפילו שהוא נגע במים כשזרקתי אותו לאסלה) ואולי להקל או שבכל אופן הדבר פסול לחלוטין?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

מוך שהיו עליו כתמי דם אוסר את האשה. אלא שמסיפורך אני מתרשמת שמירב הסיכויים שאכן מקור הדימום בפצע על צואר הרחם ולא מתוך הרחם. רק בדיקה אצל בודקת טהרה תוכל לאשש הערכה זו, להתיר את הראיה על המוך ולהדריך אותך כיצד להמשיך לנהוג הלכתית ורפואית.