content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק אחרי השקיעה (טהרת המשפחה)

שאלה

עשיתי הפסק אחרי השקיעה האים תקין

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

עד 14 דקות לאחר השקיעה באזורך, ניתן להחשיב כתקין.
לאחר מכן, נחשב ליום הבא, ואז תחילת שבעת הנקיים רק ממחרתיים (שבת)