content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפרשה מהעין (טהרת המשפחה)

שאלה

לאחר שטבלתי ראיתי הפרשה לחה מחוץ לעין, אני כמעט בטוחה שההפרשה הזו לא הייתה שם לפני הטבילה אלה יצאה החוצה בגלל שנכנסו מים לעין וזה גרם להפרשה לחה זו. האם הטבילה כשרה?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

הפרשה זו נקראה בפי רבותינו לפלוף וכיון שעשית עיון ולא היתה לפני הטבילה אלא ראית אותה לאחריה ובפרט שהיא לחה, אינה מעכבת את הטבילה.
אם היית רואה אותה מיד לאחר הטבילה טוב היה לטבול לחומרה , בדיעבד ניתן להקל ולסמוך על דעת הש"ך שמסתמך על הרא"ש.