content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

בניית ציפורניים (טהרת המשפחה)

שאלה

האם יש בעיה לטבול עם בנייה?אם אפשרי כמה ימים לפני הטבילה ניתן לעשות זאת?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

ציפורניים העשויות לנוי, בדיעבד, אינן מהוות חציצה כיון שאינן מכסות רב גוף, אין מקפידים עליהן והן מודבקות לזמן רב ( למעלה מחודש).
אף המגדלת את ציפורניה ו/ או נוהגת למשוח עליהן לק, לכתחילה –  תסיר את הלק, אך בדיעבד, יכולה לטבול עם לק ובלבד שהלק 'שלם' ומשוח היטב על על הציפורן.
בכל המקרים תקפיד לנקות היטב מתחת לציפורניים.
מוטב לחדש את הציפורניים בסמוך לטבילה ועדיף פחות מ- 3 ימים לטבילה.
לסיכום:
מותר לטבול עם ציפורניים בנויות, כאשר הלק המשוח עליהן שלם ולאחר שניקתה מתחת לציפורן.