content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

דימום בעת ההריון – הליכה למקוה לאחר מכן (הריון, לידה והנקה)

שאלה

האם לאחר דימום (מפוליפ בצוואר הרחם) בעת ההריון יש ללכת לטבול ?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

אם הדימום הוא בודאות מפצע בצואר הרחם  הוא אינו אוסר ואינו מטמא, ולכן אין צורך ללכת ולטבול וכמובן אין צורך לשמור על הרחקות