content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

זמן טבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

אם הפסק הטהרה שלי חל ביום שבת?מתי אני צריכה לטבול?ביום שישי או ביום שבת?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

אם עשית הפסק טהרה בשבת, אז שבעת הימים הנקיים מתחילים ביום ראשון ומסתיימים בשבת והטבילה יוצאת במוצאי שבת.
תמיד באותו יום בשבוע בו עשית הפסק טהרה, את טובלת (שבוע לאחר מכן)