content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה בחודש תשיעי להריון? (הריון, לידה והנקה)

שאלה

מה המקור לטבול במקווה בחודש התשיעי ואלו קהילות נוהגות כך אם בכלל ובמידה וכן האם יש תפילה לומר במעמד זה? וכן באיזה זמן בדיוק עושים זאת?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

המנהג לטבול בחודש תשיעי כסגולה ללידה קלה, רווח בקהילות שונות. קשה לדעת את מקור המנהג ומוצאו המקורי. המנהג מומלץ למי שבמשפחתה נהגו כן.
אין צורך בהכנות מיוחדות ותמיד ניתן לומר בסמוך לטבילה תחינות ותפילות ללידה קלה, אותן תוכלי למצוא בספרי התחינות השונים וכן באתר:
https://www.mikve.net/content.asp?pageid=407
מועד הטבילה והתחינה אינם מוגדרים, אך רצוי להמנע מלקיימו סמוך מאד ללידה שאז כבר עשויה להתחיל ‘פתיחה’.
בברכת לידה קלה.