content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

בדיקה (טהרת המשפחה)

שאלה

רציתי לדעת באיזה שעה עושים היום בדיקה לפני הטבילה במקוה? ובאיזה שעה אני אמורה ללכת למקווה? והאם לפני או אחרי הדלקת נרות שבת? שיהיה שבת שלום.

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

בדיקה אפשר לעשות מהבוקר.
עליך לברר באיזו שעה המקוה  אליו את רוצה ללכת, פתוח
ניתן לטבול רק לאחר צאת הכוכבים, שזה לאחר הדלקת נרות
רב המקוואות פתוחים מלפני צאת הכוכבים, ועד כחצי שעה לאחר מכן.