content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

כתמים (הריון, לידה והנקה)

שאלה

אני חודש וחצי אחרי לידה, לפני שבוע עשיתי הפסק ובדקתי ראשון ושבע מאחר ואני רואה כתמים ולבשתי צבעוני. והיום בבדיקת השבע העד יצא עם שאלה, שקוף חום ורוד בהיר עם נקודות בהירות מאד גדול מגריס , גם בכל השבוע היו כתמים בגוונים שונים על צבעוני או בטישו וגם הפרשות סמיכות וכהות . בעלי אברך שלמד הלכות ראית דמים וקיבל תעודה בנושא וטוען שכל זה לוא מקבל טומאה , וזה לא מחזור אלא לידה, דם טוהר. ולכן שאלתי האם בדיעבד עלי לשמוע לו ולטבול היום.[הוא עדיין לא ראה את העד] ובאופן כללי האם עדיף להחמיר ולחכות לגלאט, או עדיף לטבול אחרי שאלה בעד, כדי לא להגיע לאיסור דאוריתא נגיעה, כי היום הדור פרוץ וקשה...

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

בהלכות הטהרה, אין מצב "אפור" או שאת טהורה מדין או אסורה.
בדרך כלל צבע כמו שתיארת אינו מעכב ובכל מקרה,
המלצתי, להראות את הכתם לרב פוסק ש"אינו נוגע בדבר" ולקבל את פסיקתו.