content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

צבעים (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום וברכה אינני מבינה איך אתן עונות על שאלות במראות ללא הסתכלות מישהיא שאלה במקרה ויש כתם חום בהיר מה לעשות וכבוד המשיבה ענתה שזה בסדר. מי אמר שהיא יודעת מה זה חום? קשה לי להבין איך ניתן להורות הלכה בצורה כזו אודה לתשבתך

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

במשנה במסכת נידה נאמר: " חמשה דמים טמאים באשה: האדום, השחור, כקרן כרכום, כמימי אדמה, ומזוג."
כותב הרב מרדכי אליהו זצ"ל, בספרו "דרכי טהרה" בעמ' כ"ט:
" כל הצבעים הללו הם גוונים שונים של צבע אדום, חוץ מהשחור, שהוא דם אדום שלקה…. ואין לנו להכשיר שום מראה מהמראות הנוטים לאדום או לשחור בין אם הם בהירים או כהים, ושאר דמים שאינם נוטים לאדום ולשחור כלל, אנו מטהרים."
בעמ' ל:  " חום – שאינו נוטה לאדום, כעין קפה או ערמונים, – טהור"