content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה עם לק (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום האם מותר לטבול עם לק ברגלים שנמרח באותו היום?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

אם הלק מושלם,  ואין לכלוך מתחתיו, מותר, למרות שבדרך כלל יש מיני  שריטות בלק ולכן ההוראה הרגילה היא לטבול ללא לק.