content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה עם נוברינג (טהרת המשפחה)

שאלה

האם מותר לטבול עם נוברינג?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

לא. אין לטבול עם הנובורינג.
את הנובורינג מוציאים פעמיים: פעם לשם ביצוע הפסק טהרה ופעם שניה לזמן הטבילה. ההוצאה היא לזמן קצר בלבד שלא אמור להשפיע על פעילות הנובורינג