content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הליכה בהריון לבית עלמין (הריון, לידה והנקה)

שאלה

אני בהריון שבוע 15 (בכל תשעה חודשים) אם יש אפשרות ללכת לבית עלמין?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

אין איסור הלכתי  ללכת לבית הקברות בזמן הריון.
ישנם מנהגים שונים בעניין.
יש מנהג שנשים לא תלכנה כלל וכלל לבית הקברות
יש מנהג בו דווקא נשים בשעת נידתן לא הולכות לבית הקברות
בזמן המקדש נשים בהריון רצו לשמור על טהרת עוברן ולכן לא הלכו.
שיהיה בשעה טובה ומוצלחת