content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

אני מקבלת ווסת בדרך כלל בין 4-5 ימים רציתי לדעת איך אני סופרת מתי להתחיל הפסק טהרה האם מהיום החמישי אני קיבלתי וסת ביום שישי בבוקר האם ביום שלישי אני יכולה להתחיל לספור הפסק טהרה או ביום רביעי אנו הולכים על פי שיטת הרב עובדיה יוסף בברכת חתימה טובה

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

לפי שיטת הרב עובדיה, ניתן לעשות הפסק טהרה ביום הרביעי  לתחילת הראייה.  כלומר, אם  תחילת הראייה הייתה ביום ששי בבוקר, לכאורה את יכולה לעשות הפסק טהרה, ביום שני לפני השקיעה , להתחיל לספור שבעה נקיים מיום שלישי ולטבול ביום שני בערב. כל זאת  כמובן בתנאי שהדימומים פסקו לגמרי  עד יום שני לפני השקיעה.