content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה מוקדמת במקווה (מנהגי כלות)

שאלה

שלום אני מעוניינת לטבול במקווה יומיים לפני החתונה. הרבנות שלי לא מאשר לי זאת בטענה שההלכה לא מתירה דבר כזה. אני הבנתי מגורמים מוסמכים שהטבילה מותרת עד שלושה ימים לפני החתונה על פי ההלכה. אשמח מאוד לקבל אישוש לכך בכתב על מנת להציג זאת למדריכת הכלות שלי. תודה רבה

תשובה מאת הרב אהרון כץ-ראש כולל הלכה מכון גבוה לתורה,בר אילן

כלה רשאית לטבול מספר ימים לפני החופה ,
אך עליה לבדוק בכל יום מיום הטבילה עד לחופה שלא ראתה דם חימוד.
אבקש לציין כי תנאי נוסף לטבילה המוקדמת הוא,
שעליך לודא שעד לטבילה יחלפו 7 ימים 'נקיים' מלאים מאז 'הפסק הטהרה' (נחמה).