content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום, הייתי אמורה לבצע בדיקה כבר ביום שלישי ולא עשיתי זאת מכיוון שאני אמורה לעשות בדיקה בשעה 12 אני נמצאת בשעות האלה בעבודה. האם אני יכולה לבצע רק בשעות אחר הצהריים או בערב אחרי מקלחת??

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

את בדיקת הפסק הטהרה יש לבצע סמוך לשקיעה. אם הצלחת לעשות לפני כן,(בבוקר, בצהריים, אחה"צ) ולא הספקת לבדוק שוב לפני השקיעה, יצאת ידי חובה.
את בדיקות שבעת הנקיים  יש לעשות  מלכתחילה אחת בבוקר ואחת לפני השקיעה.
בדיעבד, בדיקה אחת ביום, בשעה כלשהי (רצוי באור) מספיקה לחלוטין. ואפילו בדיקה אחת ביום הראשון אחת ביום אמצעי ואחת ביום האחרון מספיקות,
שעות אחר הצהרים הן מצוינות לבדיקה, ועדיפות על שעות החושך.
בהצלחה