content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

שבעה נקיים (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום,אני התחלתי לעשות הפסק ביום שישי בערב ואז התחלתי לספור שבעה נקיים בדיקה אחת בבוקר ואחת ליפני השקיעה היום יום ראשון עשיתי בדיקה בבוקר ושחכתי לעשות את הבדיקה ליפני השקיעה איחור של רבע שעה עשרים דק ועשיתי את הבדיקה זה תופס?אני יכולה להמשיך וליספור כרגיל או שאני צריכה להתחיל לספור מחדש?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

את יכולה להמשיך את הספירה כרגיל. דלוג על בדיקות בודדות ( ובתנאי שהיה הפסק טהרה, בדיקה אחת לכל הפחות ביום הראשון ובדיקה אחת לכל הפחות ביום השביעי), אינן מעכבות את הספירה והטבילה.