content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

קבלת מחזור 3 ימים לאחר טבילה. כמה יש לשמור נקיים?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

כרגיל. כמו לאחר כל מחזור. לחכות עד שהדימום יפסק או לפחות 4 ימים ואז לעשות הפסק טהרה ולספור שבעה ימים נקיים.
להבא השתדלי לעשות הפסק טהרה לאחר זמן קצר יותר ממה שעשית בחודש הקודם כדי שלא תיקלעי שוב למצב של מחזור סמוך לטבילה.
קראי באתרינו כיצד לקצר את ימי המחזור  https://mikve.net/content.asp?PageId=590