content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

פדיון הבן (גיור)

שאלה

שלום, אני נמצאת בחודש התשיעי להריוני עם בן זכר ההריון הקודם נגמר בהפלה טבעית בשבוע 9 + 5 ימים והיה ללא עובר, רק שק הריון ריק. ברצוני לדעת האם בע"ה נוכל לעשות פדיון הבן כשתגיע השעה? תודה.

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

  בשם הרב אלחנן בן נון:"אם שק ההריון היה ריק בחודש כזה, צריך לעשות פדיון כדין ולברך עליו."
שיהיה בשעה טובה ומוצלחת.