content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מתי סופרים? (טהרת המשפחה)

שאלה

אני קיבלתי ווסת באחד מימי השבוע בערב האם זה נחשב ליום שאחרי נניח אם קיבלתי ביום א' בערב אז אני צריכה לספור ביום חמישי או ששי

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

הזמן הקובע לענין תחילת הראיה הוא זמן השקיעה. את יכולה לראות בלוחות את הזמן או בעמוד הראשי של האתר. היום לדוגמא זמן השקיעה 18:35. אם ראית קודם- הספירה תחל מאותו יום ואם מאוחר יותר זה יחשב למחרת.
כך לדוגמא, אם ראית ביום א 'לפני השקיעה, תוכלי להחשיב את אותו יום כיום 1 ואז לעשות הפסק ביום חמישי לפני השקיעה.
אם ראית ביום א' לאחר השקיעה, החישוב יתחיל למחרת וההפסק יהיה ביום ששי.