content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ימי נקיים (טהרת המשפחה)

שאלה

האם בתוך 7 הימים הנקיים מותר ללכת לברכה או לים?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

כן. . אין שום איסור