content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

יסורי מצפון (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רב, בבדיקת מוך דחוק שעשיתי יצאו לי מס' נקודות אדומות. נתתי את העד לבדיקת רב שהודיע לי שהמראה טהור. מאז (ובד"כ כשהרב מתיר לי כתם...) אני בייסורי מצפון שמא אני לא צריכה לטבול ואולי עשיתי משהו לא בסדר, אולי התמהמהתי עם העד ועבר זמן עד שהרב ראה אותו ואולי ואולי..... אני כבר ממש לפני טבילה, ואני מנסה להרגיע את עצמי באמירות מסוג- אם הרב היה רואה שזה טמא הוא היה אומר טמא! ובכל זאת, ייסורי המצפון מתגנבים ללב.... מה גם שאנו מנסים להכנס להריון, ולכן כל חודש שאני טובלת בזמן הוא קריטי מבחינתנו. בחודשיים הראשונים לניסיונות ההריון יצא לי לטבול רק ביום ה-16, ובמחזור של בין 27 ל-30 יום זה בעייתי כי מסתבר שפספסתי את הביוץ בטבילה כל כך מאוחרת.החודש ב"ה יוצא לי לטבול ביום ה-12 בזכות ההתר של הרב. זהו שפכתי את הלב. אשמח לעזרה, עצה, וכל דבר... תזכו למצוות!

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

ייסורי המצפון מעיקים מכבידים ואינם תורמים להתפתחות בעבודת ה'.
אם הרב התיר לך, מה עוד שבפעמים שלפני, אולי פספסת את הביוץ, עליך לשמוח שהקב"ה "גילגלך" לרב זה ולסמוך לחלוטין על פסיקתו.
בעניין זמן ראית העד ע"י הרב כבר נפסק להלכה : אין לו לחכם אלא מה שעיניו רואות" – כלומר: הרב פוסק לפי המועד שקיבל וראה את העד ולא משנה כיצד היה נראה קודם ואם הצבע השתנה.
יהי רצון שבזכות רצונך להקפיד בנושא טהרת  המשפחה, תזכו להיפקד במהרה בימנו ותבשרי לנו בשורות טובות