content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה ביום שישי (שבתות ומועדים)

שאלה

האם המקווה פתוח ביום שישי?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

כן. כדאי להתקשר ולברר עם הבלנית באיזו שעה בדיוק. בד"כ מצאת הכוכבים  למשך חצי שעה.