content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

זמן טבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

מתי הטבילה הראשונה צריכה להתחיל היום??

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

שאלתך לא מובנת, האם התכוונת מאיזו שעה ניתן להתחיל לטבול היום?
 אם כן, בעמוד הראשי של האתר מופיעים זמני שקיעה וטבילה.
נכון להיום:
שקיעה: 18:43
טבילה: 19:03
בכל לוח את יכולה לראות מתי מועד השקיעה באזור מגוריך. 20 דקות לאחר השקיעה ניתן לטבול (=צאת הכוכבים).