content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה בליל שני של ראש השנה (שבתות ומועדים)

שאלה

אשה שצריכה לטבול בליל שני של ראש השנה איך תנהג

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

עליה לחפוף בערב ראש השנה, ולקשור שערותיה כך שלא יווצרו בהם קשרים. תשתדל לא לעסוק בדברים מלכלכים ונדבקים. לפני הטבילה,יכולה לרחוץ שוב את גופה, ללא השיער, ולאחר הטבילה, לנגב השיער בנחת ללא סחיטתו.