content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ויתור על טבילה במקווה (מנהגי כלות)

שאלה

כלתי לעתיד אינה מעונינת לערוך את הטבילה במקווה. האם ניתן לוותר על הטבילה ? האם קיימת דרך אחרת ?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

ראשית מזל טוב.
טבילה לשם טהרה היא חלק בלתי נפרד מהליך הנישואין כדת משה וישראל.
אם כלתך נרתעת מסיבות שונות מהטבילה במקוה יש לבחון קודם כל ממה נובעת הרתיעה.
לעיתים קיימת סטיגמה על המקואות והבלניות וכו'.
כדאי לעניין אותה במהות הרוחנית של הטבילה
( ראו באתר את המאמרים העוסקים בהיבטים הרוחניים של הטבילה:  מצוות האשה – לאשה –
https://www.mikve.net/content.asp?PageId=613
והמים כשפע אלוקי – https://www.mikve.net/content.asp?PageId=500)
וברמת המקוואות הקיימים היום ( תמונות רבות מופיעות באתר, בפרט במקוואות המומלצים).
כל בעיה ניתן כיום לפתור ע"י התאמת המקוה הנכון לצרכיה והתאמת הבלנית.
במקרה של סרוב בכל תוקף, היא תוכל לטבול בים בתנאים מסויימים.