content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הליכה למקווה בליווי בעל (טהרת המשפחה)

שאלה

האם הבעל יכול ללוות את אשתו בזמן הליכתה לטבילה במקווה בסוף 7 נקיים?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

בדרך כלל עדיף ללכת עם אשה אחרת, כדי שתוודא שכל הגוף והשיער נכנסים לתוך המים בשעת הטבילה.
במקרה ואין אפשרות אחרת, מותר לבעל ללות את אשתו לטבילה.
כדי לצאת ידי כל הפוסקים, ממליצים שבפעם הראשונה תטבלי בלי שהוא יסתכל, ובפעם השניה (כשאת בעצם כבר טהורה)  תטבלי והוא  יסתכל ויוודא שכל הגוף והשיער במים