content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

כלה (מנהגי כלות)

שאלה

1.האם כלה צריכה להמשיך בבדיקות אם נדחתה הבעילה אחרי הנישואין? 2.האם אשה נשואה שחלפו מספר ימים בין הטבילה לחיי אישות או שבדקה שבעה ימים והוצרכה להמתין מספר ימים לבעלה ואז טובלת צריכה להמשיך בבדיקות ומדוע? 3.האם חייביםלבדוק בליל הטבילה לפני הטבילה? והאם בדיקה זו יכולה להחשב לבדיקת היום השביעי של שבעה נקיים? תודה מראש.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

1. לא. אלא אם כן זהו יום 'פרישה ' שלה ( תאריך עברי של המחזור הקודם, 'עונה בינונית'= יום ה- 30 או ההפרש הקודם).
2. לא. לאחר 7 נקיים אינה צריכה להמשיך בבדיקות גם אם הטבילה התעכבה. לאחר טבילה אין לבדוק כלל!!
3. את בדיקות היום השביעי יש לעשות במהלך היום ולכל המאוחר בסמוך לשקיעה. אין כל טעם בבדיקה לאחר השקיעה ובדיקה בסמוך לטבילה בלילה- ממש לא מומלצת.