content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה במקווה (טהרת המשפחה)

שאלה

התחתנתי החודש והבלנית הטבילה אותי 3 פעמים למרות שרציתי 7 האם אהיה כל חיי חייבת לטבול 3 טבילות או שאני שאוכל לטבול 7 פעמים ?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

יש להבחין בין הדין ההלכתי למנהג ים שנפוצו סביב עניין טבילת נשים. מן הדין נשים ספרדיות המברכות לפני הטבילה יכולות להסתפק בטבילה אחת בלבד. נשים אשכנזיות המברכות בתוך המים, טובלות פעמיים מצד הדין ההלכתי – פעם לפני הברכה ופעם לאחריה. כל השאר אלו מנהגים שונים שהתפתחו סביב לנושא ואין בהם כל עניין הלכתי. יש הטובלות 3, 7, 8, 10, 13 וכיוצ"ב. אם את מעוניינת לטבול 7 פעמים אין בכך כל בעיה. ככלל תמיד מומלץ שאשה לא תקבל את מנין הטבילות כנדר וכך תוכל לשנות תמיד.
מצד התנהגות הבלנית שלא התחשבה בבקשתך, אני מוצאת זאת כחוסר רגישות , אטימות וכפיה . בלנית כזו 'שווה' תלונה לממונים….