content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מחזור (טהרת המשפחה)

שאלה

היי אני נוטלת גלולות ללא הפסקה עקב בעייה רפואית ולכן לא מקבלת מחזור ולא יודעת מתי אני בנידה אם אוכל ללכת למקווה ?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

אשה שלא מקבלת מחזורים, נחשבת 'מסולקת דמים' לאחר 3 חודשים וזאת בתנאי  שטבלה במקוה לאחר הפעם האחרונה שראתה. אם לא טבלת את נחשבת בחזקת 'נדה' עד שתטבלי. אם את עומדת להנשא בכל מקרה עליך לטבול במקוה מדין 'חוששת לדם חימוד'.  עליך לעשות בדיקה בעד  בדיקה, לשם 'הפסק טהרה', לספור 7 נקיים  ולטבול  בליל שמיני. ה- 7 נקיים מתחילים ממחרת ההפסק ובאים לידי ביטוי בבדיקות יומיומיות בעד . מקובל לבדוק פעמיים בכל יום. המינימום בדיקה אחת ביום הראשון לנקיים ובדיקה אחת ביום האחרון.