content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

תיקון מקווה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רב, אני צעירה בת 25 רווקה הוזמנתי להפרשת חלה ושם הרבנית אמרה שלבנות צעירות שייש חסימה בנושא הזיווג יש סגולה גדלה שהאמא צריכה לעשות תיקון מקווה (גם אמהות שאינן מקבות ווס יותר) האם סגולה זו נכונה? ובמידה ולא יש משהו שכן אפשר לעשות לזיווג? חוץ מלקרוא במשך 40יום את שיר השירים תודה רבה

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

שלום רב!
אבקש סליחה אם אקדים, שלעניות דעתי, נושא ההפרשת חלה יצא מעט מפורפורצייה. מפליא שלפעמים מציעים לערוך שיעור תורה, ששקולה כנגד תרי"ג המצוות כולן, אך בלי הפרשת חלה זה עדיין לא  מושך מספיק קהל… בל נשכח שמדובר במצווה חשובה ממצוותיה של האשה, אך היא אחת מתרי"ג המצוות, ושהיא מצווה שאינה חיובית, הוי אומר: כשאין עיסה בשיעור החייב בהפרשה – אין מצווה. אין ציווי לחפש עיסה על מנת להפריש חלה (למעט ביום ששי שיש משמעות בפוסקים שכדאי להכין עיסה שתתחייבת בהפרשת חלה).  והלואי היו נערכים ערבים שכאלה על מנת לחזק את מצוות הטהרה, למשל, שחשיבותה לאין ערוך. אם כי שמח אני לשמוע שיש רבניות שאכן מנצלות ערבים שכאלו של הפרשת חלה על מנת לעורר גם על מצוות הטהרה. שמא תאמרו מה נפקא מינה, ואשריהן בנות ישראל המחבבות את המצוות?! עצור במילין לא אוכל. אחר שלצערי על פי מידע שאני מקבל במקרים רבים ישנן טעויות הלכתיות לחלוטין. רק אמש סיפרה לי אחת הרבניות שנקלעה להפרשת חלה המונית, באחד המקומות הקדושים, בהשתתפות נשים רבות, שאינן שומרות תומ"צ, והנה לתדהמתה, חלק מהנשים הפרישו אף הן "מאותה עיסה" המופרשת מכבר חלה בברכה, וכמה ברכות לבטלה רח"ל נגרמו מכך. כמובן שהיא טרחה להבהיר זאת. אך העורכת הראשית לא היתה מודעת לחומר הענין. (מה גם שמדובר בעיסה שאינה שייכת להן, ואף אם היא עשוייה לחלוקה, הלכה היא שעיסה העומדת לחלוקה דיניה שונים לענין הפרשת חלה, ואין כאן מקום להאריך). לכן חובה קדושה לברר היטב מי הרבנית העורכת, והאם ידועים לה פרטי ההלכה טרם עריכת ערב שכזה. כי נקטתי רק דוגמא מתוך כמה וכמה תקלות. וה' יעזרנו על דבר כבוד שמו.
ומכאן לשאלתך:
איני מכיר בלקסיקון היהודי ובטח זה ההלכתי את המושג: "חסימות", ויש על כל יהודי ויהודייה לעבוד את השם יתברך ולקיים מצוותיו, ולהזהר במצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו ביתר שאת, ולהרבות בתפילה בעיקר בנושא הזיווג, שהוא כבר מוכרז ועומד, אולם ישנה מכסה של תפילות שונה לכל אחד ואחת שאותו יש למלא, מתוך תקווה ואמונה שהשם יתברך אינו משיב ריקם שום אדם ושום תפילה! זו הסגולה הבדוקה ביותר. כמובן מלבד נקיטת ההשתדלות הנצרכת. כמו פנייה לשדכנים/יות.
אני מבין שכוונתה לטבילת תיקון, לאמור:
במידה והאם טבלה כהלכה עד שסיימה לראות ווסת- אין שום ענין! ואדרבה אסור לשוב ולטבול ללא צורך, כי יש בזה משום הוצאת לעז ח"ו.
במידה והאם לא טבלה בפעם האחרונה שראתה ווסת. או שהיתה טובלת בלי בדיקות או שלא בזמן הנכון, כמו יום קודם. או שלפעמים בגיל מבוגר ישנם כתמים שבמידה מסויימת מטמאים, (אם כמובן נשלמו התנאים ההלכתיים לטמא), אך היות והווסת לא סדירה מתעלמים מהם. כך שבכל מקרה שיש לאשה ודאות שאחד מהפרטים הנ"ל חסרו לה. בכגון דא מצווה רבה לטבול "טבילת תיקון" אחרי הפסק וספירה. חשוב לי להדגיש שהמונח "תיקון" מטעה, אין מדובר במובן הקבלי של הענין אלא ממש בטבילה שלפעמים מחוייבת מעיקר הדין. ובכל מקרה של ספק עליה לטבול בלא ברכה.
 חשוב לציין שיש להיוועץ ברב או רבנית בפרטי הדין בזה. כי לפעמים אין צורך ואפילו לא רצוי לשוב ולטבול. ותלוי כאמור בכמה תנאים. (מן הסתם ומן הראוי שלא תוכלי לברר זאת עם אימך, לסיוע בכל הנ"ל תוכלי לפנות לבעלת האתר הנכבדה, או לגב' מזל 05271466287 שעוסקת רבות לזכות נשים מבוגרות להשלים המצווה כהלכתה)
והשם יתברך ישלח לך זיווגך ההוגן לך מהרה, אמן כן יהי רצון. הרב ראובן זכאים