content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ימי פרישה (מנהגי כלות)

שאלה

שלום רב, לפני החתונה נטלתי גלולות "יאז" (לסידור המחזור) ובהיתר של מכון פוע"ה המשכתי עוד חפיסה אחרי החתונה. בחישוב של ימי הפרישה זה יוצא במוצא"ש הקרוב וביום ראשון בערב. אלא שהחלטתי (מסיבות שונות) להמשיך עוד 5 ימים עם הגלולות (וכך המחזור יגיע כנראה רק ביום חמישי הבא). לאור זאת, יוצא שימי הפרישה כלל לא תואמים את זמן המחזור המתוכנן. 1. האם צריך לשמור את ימי הפרישה בכל זאת בגלל תאריך המחזור הקודם? 2. אם לא - איך מחשבים את זמני הפרישה החדשים? תודה!

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

הרב מרדכי אליהו זצ"ל, בספרו  "דרכי טהרה" (עמ' פז), כותב שאשה הלוקחת כדורים המונעים את הוסת, אינה צריכה לחשוש  לשום תאריך (ללא קשר לוסת שהיה לה (קבוע/לא קבוע),) וצריכה לחשוש לתאריך שצפויה לראות בו לפי ההוראות המצורפות לכדורים.
לכן, אם את ממשיכה 5 ימים נוספים, עליך לדחות ,בהתאם ,את ימי הפרישה ב 5 ימים.
בעיקרון, הפער בין יום הפסקת נטילת הגלולות לבין יום ראיית הדם אינו קבוע (יש שרואות לאחר יום ויש  רק לאחר  5 ימים. אני מניחה שבנקודה זו ביררת עם רבני מכון פועה את חישוב ימי פרישתך.