content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ברכה מהרב וסגולה (הריון, לידה והנקה)

שאלה

אני ובעלי נשואים חמישה חודשים ועדיין לא נקלטתי להריון, דוי שומרת טהרה , ורציתי לבקש ברכה כדי שאני יצליח להיכנס להריון , אני משתדלת להודות לבורא עולם על כך שעד היום אני לא נכנסתי להריון. יש או תפילה או סגולה שיעזור?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

חמישה חודשים הם זמן קצר מדי מכדי להילחץ
תפילה היא תמיד דבר טוב , כפי שקראנו בהגדה  (מפרשת שמות)"ויזעקו אל ה' ותעל שוועתם…" וכל תפילה אישית הנשמעת מעומק הלב, עשויה לזרז ולקדם תהליכים. 
לגבי סגולה . יש לזכור כי אין בסגולות ערבות או הבטחה לדבר.
ישנן תחינות המתאימות למי שרוצה להרות (https://www.mikve.net/content.asp?PageId=181
זכרי כי קשיים בחיים נועדו לעוררנו ולקדמנו. השתדלי להתחזק בקיום מצוות בכלל ובמצוות האשה  – כהדלקת נרות, חלה וטבילה קבועה בפרט ובע"ה הקב"ה  יראה ישמע ויושיע