content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

רציתי לשאולה אם אפשר לעשות את הפסק הטהרה לפני השקיעה? בשעה 1 2 בצהרים למשל? או שחייב בסמוך לשקיעה?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

אפשר לעשות בצהריים ולהשתדל לחזור על הבדיקה לפני השקיעה. אם לא הצלחת לבדוק שוב, הבדיקה של הצהריים מספיקה ואת יכולה להתחיל לספור 7 נקיים מיום המחר.