content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מתי קובעים וסת, מראיה או הרגשה? (טהרת המשפחה)

שאלה

לעניין ספירת חמישת ימי הווסת, ולעניין קביעת יום הפרישה- מה קורה אם נגיד היה לי הרגשה לפני השקיעה שאני מקבלת, אבל הלכתי לשירותים מיד אחרי השקיעה ואני רואה שקיבלתי, וחייב להיות שהתחלתי לקבל לפני השקיעה, אבל ראיתי בפועל רק אחרי החשכה. אז לפי מה הולכים, ממתי שהמחזור מתחיל, או מרגע הראיה? ממתי להתחיל לספור חמישה ימים, ומתי צריך להיות יום הפרישה?

תשובה מאת הרב יעקב ורהפטיג, נשמת

נראה לי די פשוט שיש להחשיב מהיום בו היתה הרגשה.
אמנם כרגיל אנו אומרים שיש חזקת טהרה עד מציאת הדם,אך כאן היתה ריעותא בזה שהרגישה.